Test Speaker

Test Speaker

U diploma për Politikë dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Lire te Brukselit.

Gjanaj në vitin 2000, bëhet Perfaqesues i Ministrisë së Brendshme belge ne Bashkimin Europian. Pas shkëputjes nga Ministria e Brendshme, Ramadan Gjanaj vendosi që të fillonte pune ne Universitet. Gjanaj është dekan i dy katedrave në Universitetin e Lirë të Belgjikës.

Gjate LEAPin Albania 2022, z.Gjanaj ka zgjedhur fjalimin me teme:

Të motivosh të rinjtë që të arrijnë potencialin e tyre në një vend si Shqipëria.