Qëndrim Hoxha

Qëndrim Hoxha

Qëndrim Hoxha

CEO i LDA Balkan për degën e Kosovës, profesor dhe menaxher në LAG Natyra